ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ J-GATE 11/8/2563 9:36:19น. 504

งานฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ J-GATE
         สำนักพิมพ์ J-GATE ขยายระยะเวลาการใช้งาน สำหรับการเข้าถึงบทความออนไลน์ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563  ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ J-GATE โดยเปิดให้เข้าถึงข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็มที่มีคุณภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 17 ล้านรายการ ซึ่งมีวารสารครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น เกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสังคมศาสตร์และการจัดการ

ทดลองใช้งานได้ที่ URL: https://jgateplus.com/search/login/
Username: uniphuser
Password: uniphuser1545292935

ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6705 เบอร์โทรภายใน 3531 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักพิมพ์ J-GATE   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/8/2563 9:36:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน