“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

26/10/2563 13:16:56น. 194

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ฝ่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ หัวหน้าโครงการ กลุ่มฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นำทีมโดย นายภคนันท์ จันอักษร นายนาวิน เพียรเกตุกิจ นายรัตพล จอมแปง นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม พร้อมทั้งการบรรยาย ในหัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน" ณ บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
26/10/2563 13:16:56น. 194
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน