"UPITI ร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

16/11/2563 10:10:16น. 2041
UPITI

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะฯ ได้ร่วมกันเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่ทางจังหวัดลำปางได้รับการสนับสนุนพัฒนา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันให้ความรู้เพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวคิดในการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นต่อไป ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ทั้งนี้ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ หัวหน้าโครงการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสับปะรดภูแล ปีที่ 2 ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมงานดังกล่าว   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
16/11/2563 10:10:16น. 2041
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


"UPITI ร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน