คณะ ICT ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) กับบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชระดับโลก

16/11/2563 17:34:46น. 868
วิจัยด้านชีวสารสนเทศ(Bioinformatics)
               เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ICT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลจาก Dr. Darush Struss, Group Biotechnology Manager และ ผู้บริหาร บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชระดับโลก ตรา ศรแดง
 โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยของบุคลากรภายในประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรมให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยของบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
16/11/2563 17:34:46น. 868
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) กับบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชระดับโลก

#วิจัยด้านชีวสารสนเทศ(Bioinformatics)
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน