ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ASME Digital Collection

17/11/2563 13:53:02น. 88
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ASME Digital Collection
          สำนักพิมพ์ ASME เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ASME Digital Collection จำนวนกว่า 30 รายชื่อ (Topic Collections) โดยมีทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมถึงเอกสารการประชุม (Conference Proceedings) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์: https://asmedigitalcollection.asme.org/
ระยะเวลาในการทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6705 ภายใน 3531

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
17/11/2563 13:53:02น. 88
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ASME Digital Collection

#ทดลองใช้งานฐานข้อมูล #ฐานข้อมูลออนไลน์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #ASME Digital Collection #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #SCG4 #SCG16 #SCG17 #FreeDatabases #UniversityofPhayao


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน