ศูนย์ UPSR ร่วมกิจกรรม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังสู่สากล

18/11/2563 14:41:57น. 1913
หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ ทิพยสีบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 10 ระหว่าง วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยการจัดกิจกรรมผ่านนวัตกรรม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังสู่สากล ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสำหรับครูอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปต่อยอดเป็นการถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด พร้อมแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทย พร้อมนี้ยังมีกิจกรรมการเยี่ยมชมโครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
18/11/2563 14:41:57น. 1913
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ UPSR ร่วมกิจกรรม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังสู่สากล

#UniversityofPhayao # sdg2 #sdg9 #sdg12 #sdg15
#sdg2 #sdg9 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน