“UPITI” จัดอบรมหลักสูตร “Creative Slide Presentation”

27/11/2563 9:22:53น. 1791
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการอบรม และให้คำปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก ในหลักสูตร “Creative Slide Presentation” ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์เบญจ์ ไทยอาภรณ์ วิทยากรด้านการนำเสนอ และการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ และผู้ช่วยวิทยากร คุณรุ่งนภา ไทยอาภร เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA206 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยการจัดการอบรม และให้คำปรึกษาในครั้งนี้ ได้มีการฝึกสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น การหาแรงบันดาลใจและแหล่งที่มาของการออกแบบสไลด์ Slide Example ,Source of design inspiration ,การพัฒนารูปแบบของ Visual Slide Presentation (Developing theme) , เทคนิคการค้นหาภาพประกอบ pictograms และicon ประกอบภาพที่น่าสนใจ ,การสร้างกราฟ และเทคนิคเพื่อทําให้กราฟดูน่าสนใจ ,การจัดระเบียบสไลด์ที่มีตัวหนังสือจํานวนมาก และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิตผู้เข้าร่วม ได้นำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอผลงานได้อย่างดีอีกด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
27/11/2563 9:22:53น. 1791
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” จัดอบรมหลักสูตร “Creative Slide Presentation”

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI #SDG17 #SDG8 #SDG9
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน