ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญผู้ใช้บริการใช้งานฐานข้อมูล CNKI

7/12/2563 9:15:22น. 1237
ฐานข้อมูล CNKI
         ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูล CNKI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยระดับชาติของประเทศจีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยชิงหัว ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการเอกสารทางวิชาการในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนกว่า 4,500 แห่ง โรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศจีนกว่า 20 ประเทศ
         ฐานข้อมูลดังกล่าวมีทั้งวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลทางด้านสถิติ และข้อมูลความรู้ด้านการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศจีน ซึ่งได้ถูกรวบรวมไว้อย่างครบวงจร ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://oversea.cnki.net/index/
         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย ภายใน 3531 หรือเคาน์เตอร์บริการ โทร. 0 5446 6705

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
7/12/2563 9:15:22น. 1237
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญผู้ใช้บริการใช้งานฐานข้อมูล CNKI

##มหาวิทยาลัยพะเยา #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #SDG4 #SDG10 #SDG17


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน