ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4/1/2564 17:15:49น. 3299
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
       เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) โดยเน้นย้ำให้บุคลากรและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากร และมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ อย่างเคร่งครัด  
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
4/1/2564 17:15:49น. 3299
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#COVID-19 #Coronavirus Disease 2019 #โรคโควิด-19 #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #สถานการณ์การแพร่ระบาด #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #SDG3 #SDG17


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน