ม.พะเยา ประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอเมืองพะเยาเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO

7/1/2564 14:41:08น. 1851
UPITI

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมนะ รองผู้อำนวยการฯ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วารินทร์ รวมสำราญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมฯ เข้าประชุมร่วมกับนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมหารือพร้อมกับทีมบริหารโครงการวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (พื้นที่เมืองพะเยา) ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านพื้นที่การเรียนรู้และหลักสูตรฝึกอบรม UP to Up skill / Re skill / New skill (สามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตและสามารถเก็บหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยพะเยาได้) โดยนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบให้ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และคณะทำงานได้ร่วมหารือเตรียมการนำเสนอข้อมูลต่อ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ ของสหประชาชาติเพื่อขับเคลื่อน "เมืองพะเยาสู่การเป็นเมืองเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก" (The UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC) ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคตต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
7/1/2564 14:41:08น. 1851
Print Friendly and PDF

ม.พะเยา ประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอเมืองพะเยาเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI #PhayaoLearningCity #SDG17 #SDG11 #SDG10 #SDG4
#sdg4 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน