การประชุมแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564

11/2/2564 18:22:28น. 596
#แนวทางการป้องกันไฟป่า

ผู้อำนวยการ จีระวัฒน์ หมั่นงาน (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่) ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก (หัวหน้าหน่วยงานสิ่งแวดล้อม) และนายชลาธร ทวีกูล (หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ) พร้อมด้วยทีมงานแต่ละฝ่าย ได้มีการจัดประชุมแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เริ่มแนวทางการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้ขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามมาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และรวมไปถึงงานความปลอดภัย จัด รปภ. ลาดตะเวนตามแนวกันไฟและพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบเผาป่า ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ต้องรายงานแจ้งหน่วยงานความปลอดภัยและประสานงานฝ่ายต่างๆและได้จัดมาตรการการควบคุมไฟป่าดังนี้

  1. การควบคุมไฟป่า
  2. การขออนุญาตเข้าป่า (การแจ้งเข้า-ออกพื้นที่ป่าแต่ละครั้ง)
  3. มาตรการเมื่อเกิดไฟป่า และการบังคับใช้กฎหมาย
  4. การรายงานผลกิจกรรมเฝ้าระวัง
  5. การลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นผ่านช่องทางไลน์ โดยชื่อ FiremanTH              

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
11/2/2564 18:22:28น. 596
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน