งานผลิตสื่อนวัตกรรม CITCOMS ให้บริการ ดูแล และควบคุมระบบการสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วยระบบ QLMS

22/2/2564 15:00:24น. 899
งานผลิตสื่อนวัตกรรม CITCOMS ให้บริการ ดูแล และควบคุมระบบการสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วยระบบ QLMS

เมื่อวันที่ 23 - 30 มกราคม และวันที่ 4, 6 กุมภาพันธ์ 2564 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการ ดูแล และควบคุมระบบการสอบออนไลน์ ด้วยระบบ QLMS การสอบกลางภาคออนไลน์ โดยมีรายวิชาที่จัดสอบออนไลน์ ในครั้งนี้ทั้งหมด 26 รายวิชา มีนิสิตเข้าสอบออนไลน์ จำนวน 3,362 คน

โดยมีรายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสอบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 8 รายวิชา จำนวนนิสิต 1,721 คน อันดับ 2 จากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายวิชา จำนวนนิสิต 493 คน และวิทยาลัยการศึกษา จำนวน 6 รายวิชา จำนวนนิสิต 294 คน และอันดับ 3 จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา จำนวนนิสิต 383 คน และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา จำนวนนิสิต 123 คน การจัดสอบออนไลน์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว งานผลิตสื่อนวัตกรรม ได้จัดส่งคะแนนสอบให้กับอาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   Yupa.kh@up.ac.th   
22/2/2564 15:00:24น. 899
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานผลิตสื่อนวัตกรรม CITCOMS ให้บริการ ดูแล และควบคุมระบบการสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วยระบบ QLMS

#งานผลิตสื่อนวัตกรรม #CITCOMS #QLMS #การสอบกลางภาคออนไลน์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน