คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office

23/2/2564 14:38:46น. 548
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นายพันธพัฒน์ บุญมา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office และ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักการและวิธิการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   
23/2/2564 14:38:46น. 548
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน