ศูนย์ฯ Citcoms (งานผลิตสื่อนวัตกรรม) จัดประชุมอาจารย์เพื่อหารือ และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

10/3/2564 16:19:17น. 906
ศูนย์ฯ Citcoms (งานผลิตสื่อนวัตกรรม) จัดประชุมอาจารย์เพื่อหารือ และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์ฯ Citcoms งานผลิตสื่อนวัตกรรม จัดประชุมอาจารย์เพื่อหารือ และชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดสอบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ QLMS ณ ห้องประชุมงานผลิตสื่อนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อาคาร ICT)

โดยมีรายวิชาขอจัดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ ได้แก่ ชีวเคมีทั่วไป, ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น, รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง, เว็บเทคโนโลยี, การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้, ชีวเคมีพื้นฐาน, การเมืองการปกครองไทย, ชีวเคมีเบื้องต้น, เว็บเชิงความหมาย, แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1, ขบวนการทางการเมืองและสังคม และพฤติกรรมมนุษย์ จำนวนนิสิต 1,200 คน

ทั้งนี้ งานผลิตสื่อนวัตกรรม มีความพร้อมสำหรับการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
10/3/2564 16:19:17น. 906
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ฯ Citcoms (งานผลิตสื่อนวัตกรรม) จัดประชุมอาจารย์เพื่อหารือ และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

#CITCOMS #งานผลิตสื่อนวัตกรรม
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน