สร้างความเข้าใจและฝึกทักษะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

18/3/2564 15:32:49น. 387
สร้างความเข้าใจและฝึกทักษะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียวด้วยการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัย แก่บุคลากร แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 18 มีนาคม 2564

ในการนี้ วิทยาเขตเชียงราย ได้รับเกียรติจาก คุณยิ่งยศ ยศยิ่งยง เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน จากสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย บรรยายในหัวข้อ การป้องกันอัคคีภัย การช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุขั้นพื้นฐาน และวิธีการเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้นอกจากนี้ บุคลากรวิทยาเขตเชียงราย ได้ร่วมฝึกซ้อมการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ในสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วยการอพยพหนีไฟ การรวมพล การรายงานเหตุการณ์ให้แก่ผู้อำนวยการดับเพลิง การขนย้ายผู้ป่วย การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) และฝึกการดับเพลิงด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจและทักษะการรักษาชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยสำหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ รับบริการที่วิทยาเขตเชียงรายอีกด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
18/3/2564 15:32:49น. 387
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน