กองกลาง ม.พะเยา จัดอบรม การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ Smart University

31/3/2564 14:27:38น. 2168
มหาวิทยาลัยพะเยา UP-DMS

วันนี้ วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMSพร้อมด้วยนางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรม โดยมีนายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกลาง เป็นวิทยากรในการอบรมครี้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานสารบรรณ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหารงาน และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจะพร้อมพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์กับการเป็น Smart University โดยให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการทำงานเพื่อให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการปฏบัติงานอย่างลงตัว
นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวว่า  กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายงานธุรการสามารถใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้เครื่อข่ายงานธุรการดำเนินงานด้านสารบรรณของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสารบรรณ ของผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเป็นกลุ่มเครือข่ายธุรการต่อไป โดยความพิเศษของการอบรมระบบ UP-DMS ในครั้งนี้จะมีการแจ้งเตือนผ่าน Application LINE เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง และ รับรู้เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือได้อย่างรวดเร็ว
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เข้าร่วมจากส่วนงาน กองฯ และ ศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 40 ท่าน พร้อมมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง Smart University 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
31/3/2564 14:27:38น. 2168
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง ม.พะเยา จัดอบรม การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ Smart University

#กองกลาง #UP-DMS
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน