สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2)

5/4/2564 9:18:28น. 2232
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนธุรกิจอาหาร โดยวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสร้างแบรนด์ นักวางแผนกุลยุทธ์การตลาด พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมเป็นการให้ผู้ประกอบการได้รู้จักและเข้าใจในกระบวนการสร้างแบรนด์ โดยศึกษาจากองค์ประกอบของแบรนด์ การวางตำแหน่งแบรนด์ และการสร้างคุณค่าอัตลักษณ์เรื่องราวต่างๆให้กับสถานประกอบการ อีกหนึ่งหัวข้อคือเรื่องการออกแบบตราสินค้า และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม พี.เอ็ม. เพลส จังหวัดพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
5/4/2564 9:18:28น. 2232
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2)

#สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน