ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

10/4/2564 8:50:14น. 1644
อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)
         เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) โดยได้รับเกียรติจาก นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรจากกองกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
10/4/2564 8:50:14น. 1644
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

#UP-DMS #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #กองกลาง #การจัดการเอกสาร
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน