ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

10/4/2564 8:50:14น. 525
อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)
         เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) โดยได้รับเกียรติจาก นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรจากกองกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
10/4/2564 8:50:14น. 525
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน