วิทยาลัยการจัดการ ได้รับรางวัลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B

22/4/2564 13:41:02น. 1299
ITA

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธ์

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA)  ระดับ B จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นผู้รับมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Somrudee.sr@up.ac.th   
22/4/2564 13:41:02น. 1299
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน