กองกลาง ม.พะเยา จัดอบรม การใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ผ่าน Microsoft teams ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา

27/4/2564 9:38:36น. 1842
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน พ.ศ.2564 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ให้กับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาได้แก่  กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน กองบริการการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และ กองบริหารงานวิจัย โดยมี นายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ สำหรับการอบรมระบบ UP-DMS จัดผ่านโปรแกรม Microsoft teams เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัย Work From Home เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการอบรมให้เป็นแบบออนไลน์แทน
 ทั้งนี้ การอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการในเรื่องของเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการจัดทำในระบบ เพื่อสะดวกและรวดเร็ว สามารถตอบโจทย์กับการเป็น Smart University ได้อย่างลงตัว และในสัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สามารถทำความเข้าใจ และใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายอดิสร ผลศุภรักษ์ งานธุกรการ   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
27/4/2564 9:38:36น. 1842
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง ม.พะเยา จัดอบรม การใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ผ่าน Microsoft teams ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา

#กองกลาง #UP-DMS
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน