คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้รับพิจารณาว่าจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญฯวิจัย การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน

5/5/2564 16:43:29น. 173
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้รับการพิจารณาว่าจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญในดำเนินการวิจัย   เรื่อง "การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน"   (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม)  จากสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

คณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการพิจารณาว่าจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญในดำเนินการวิจัย เรื่อง "การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน" (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม) จากสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม โดย ผศ.อุดม งามเมือง เป็นหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญดำเนินโครงการวิจัย ซึ่งมีคณะผู้วิจัยจากคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นผู้วิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ และ ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ ร่วมกันอีก 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย. ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อัยการณรงค์ ศรีระสันต์ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ต.ท. สุรจิต เพชรจอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ นายอนุสรณ์ จิรพิทักษ์ กรมการปกครอง     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
5/5/2564 16:43:29น. 173
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้รับพิจารณาว่าจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญฯวิจัย การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน

#คณะนิติศาสตร์ #นิติมพ #บริการวิชาการ #วิจัย #ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน