กองกลาง ม.พะเยา เปิดตัวระบบ UP-DMS เพื่อให้บริการรับ-ส่งหนังสือราชการในยุค Digital

12/5/2564 15:53:54น. 3047
กองกลาง ม.พะเยา เปิดตัวระบบ UP-DMS เพื่อให้บริการรับ-ส่งหนังสือราชการในยุค Digital

วันนี้ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน รายงานข้อเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบในการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร UP-DMS ในการรับส่งหนังสือและลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้ลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) เป็นฉบับแรกในการเปิดใช้ระบบครั้งนี้ ซึ่งระบบ UP-DMS ถือเป็นระบบที่รับรองความปลอดภัย ตลอดจนการสืบค้นหาเอกสารได้อย่างทันท่วงที และลดค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษ และเป็นการอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณโดยที่ผ่านมากองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร UP-DMS เพื่อให้บริการรับส่งหนังสือ การเสนอต่อ สั่งการ และลงนามในเอกสาร รวมทั้งหนังสือเวียน การจัดเก็บเอกสาร โดยใช้การลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นระบบรับรองความปลอดภัย ตลอดจนสืบค้นเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานจากรูปแบบกระดาษ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณ ลดการสัมผัส และป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) อีกด้วย

 

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
12/5/2564 15:53:54น. 3047
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง ม.พะเยา เปิดตัวระบบ UP-DMS เพื่อให้บริการรับ-ส่งหนังสือราชการในยุค Digital

#(Digital Signature) #ลงนามด้วยลายเซ็นดิจิตอล #UP-DMS
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน