วิจัยอย่างไรให้จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ และขายจริง

25/5/2564 13:16:55น. 2663
UPITI

เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2564 งานอุทยานวิทยาศาสตร์  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “วิจัยอย่างไรให้จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ และขายจริง” (งานเสวนา UPITI TALK EP.1) ผ่านระบบออนไลน์และห้องประชุมสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล  ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล และ อาจารย์ ธรรมนูญ รุ่งสังข์  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจนั้นๆอีกด้วย

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
25/5/2564 13:16:55น. 2663
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิจัยอย่างไรให้จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ และขายจริง

#สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน