โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

12/6/2564 15:49:57น. 410
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ นำโดย ทันตแพทย์หญิงรุ่งระวี โชติเจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นตัวแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่านคือ คุณ ญาณนี รัตนไพศาลกิจ และ คุณ มะลิ ธีรบัณฑิตกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา มาให้ความรู้ HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการอบรมบรรยายและทำ Workshop ในหัวข้อ แนวคิดคุณภาพ การทำงานประจำให้ดี มีคุณภาพ การทบทวน 12 reviews และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI : Continuous Quality Improvement)  โดยมีจุดประสงค์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพระบบงานของโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพและควบคุมความปลอดภัยของโรงพยาบาลทันตกรรมเตรียมพร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน ณ ห้องเรียน Teleconference อาคาร 4 ชั้น 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ทพ.ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
12/6/2564 15:49:57น. 410
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน