คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

30/6/2564 14:56:28น. 353
คณะเภสัชศาสตร์อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ Walailak Journal of Science and Technology

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่

ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย

อ. วีรยา ปรีดาลิขิต

อ. ธรรมนูญ รุ่งสังข์

ดร. ภก. มธุกร สายนาคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Bioactivity determination and development of oil in water emulsion containing cassia fistula bark extract”

.

ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology

(อันดับใน SJR ranking: Q3)

.

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ลิงค์

https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/8943

คณะเภสัชศาสตร์

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
30/6/2564 14:56:28น. 353
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน