คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการรับรอง "อนุสิทธิบัตร"

14/7/2564 13:50:19น. 2140
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการรับรอง "อนุสิทธิบัตร" จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล อ. ธรรมนูญ รุ่งสังข์ ในผลงาน "สูตรและกรรมวิธีการผลิตรองพื้นชนิดเพสต์ที่ปราศจากน้ำหรือรูปแบบมูส (mousse) ที่ใช้สีธรรมชาติจากครั่งและขมิ้นอ้อยเป็นพื้นฐาน"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการรับรอง "อนุสิทธิบัตร"

จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล

อ. ธรรมนูญ รุ่งสังข์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

นางสาวจุรัญญา อ่อนล้อม

นางสาวรินรดา ไชยมงคล

นางสาวสุภาวดี ทาแกง

นางสาวสุวิมล แซ่กือ

นางสาวศศิมาพร ทะเกียง

นางสาวรัญชนา ชูรักษา

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง.

ในผลงาน "สูตรและกรรมวิธีการผลิตรองพื้นชนิดเพสต์ที่ปราศจากน้ำหรือรูปแบบมูส (mousse) ที่ใช้สีธรรมชาติจากครั่งและขมิ้นอ้อยเป็นพื้นฐาน".

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
14/7/2564 13:50:19น. 2140
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการรับรอง "อนุสิทธิบัตร"

#สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร #ทรัพย์สินทางปัญญา #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #UniversityofPhayao
#sdg3 #sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน