คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิต ที่ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ"การประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต ประเภท ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม Super KPI 4

6/8/2564 15:33:37น. 3568
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ"การประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้ชาย โดยใช้หญ้าเอ็นยืดซึ่งเป็นภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรท้องถิ่น ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดพะเยาและ/หรือภาคเหนือตอนบน”.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิต

ที่ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ"การประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต

ประเภท ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม Super KPI 4.

อ.ธรรมนูญ รุ่งสังข์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

และคณะฯ

ผลงานเรื่อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้ชาย โดยใช้หญ้าเอ็นยืดซึ่งเป็นภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรท้องถิ่น ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดพะเยาและ/หรือภาคเหนือตอนบน”.

ในโครงการ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน UP Identity Festival.

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/8/2564 15:33:37น. 3568
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิต ที่ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ"การประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต ประเภท ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม Super KPI 4

#Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao #CosmeticScience #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน