คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร"

24/8/2564 14:47:52น. 5076
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร"

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร" ณ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิทยากรโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม

 

ทั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปัญหา และนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไข กระบวนการจัดการระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง และความเดือดร้อน ของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/8/2564 14:47:52น. 5076
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
#sdg1 #sdg2 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน