คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัย AD Scientific Index 2021

30/8/2564 14:35:03น. 1303
ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัย AD Scientific Index 2021

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่

ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัย AD Scientific Index 2021

เป็นนักวิจัย อันดับที่ 1 Nanoscience and Nanotechnology Best Scientist in University

อันดับที่ 17 ของประเทศไทย (ด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

อันดับที่ 419 ของประเทศไทย (ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)?

อันดับที่ 2044 ของเอเชีย (ด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

อันดับที่ 4703 ของโลก (ด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

จากการจัดอันดับจากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021

World Scientist and University Rankings 2021

https://www.adscientificindex.com/scientist.php?id=439076

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
30/8/2564 14:35:03น. 1303
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน