คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ดร. เภสัชกรหญิง อภิญญา บุญเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

5/10/2564 10:45:26น. 3925
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ดร. เภสัชกรหญิง อภิญญา บุญเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
.
ดร. เภสัชกรหญิง อภิญญา บุญเป็ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
.
ผลงานวิจัยเรื่อง
“Population pharmacokinetics of oral levofloxacin in healthy volunteers and dosing optimization for multidrug-resistant tuberculosis therapy”
.
ในวารสาร Biopharmaceutical Drug Disposition
(อันดับใน SJR ranking: Q2)
.
อ่านผลงานวิจัยได้ที่
.
งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#Research #Innovation #Publication
#Pharmacy #Universityofphayao


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
5/10/2564 10:45:26น. 3925
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ดร. เภสัชกรหญิง อภิญญา บุญเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน