มหาวิทยาลัยพะเยา “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรในเมืองพะเยา

25/10/2564 23:12:30น. 1719
มหาวิทยาลัยพะเยา “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City”  สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรในเมืองพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City”

 สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรในเมืองพะเยา


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตคนพะเยา และเป็นพื้นที่ของการประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น สนับสนุนให้คนพะเยาสร้างรายได้จากอาหารท้องถิ่น เพื่อการเป็นสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรในเมืองพะเยา

ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดร.สุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพะเยา และ นายโชคดี สกุลกวีพรผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมไปถึง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” ภายในงานมีการจัดตลาดตั้งแคร่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารท้องถิ่นวิถีคนพะเยา จากผู้ประกอบ ร้านค้า ในชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา โดยผู้ที่เข้าร่วมสามารถเดินซื้ออาหารเช้าและนั่งชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบริเวณริมกว๊านพะเยาได้อีกด้วย


การพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ถือเป็นหนึ่งในชุดโครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการทำงานร่วมกันของ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาไปสู่การขึ้นทะเบียน “เมืองแห่งการเรียนรู้” (Learning city) ของ UNESCO สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) โดยเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับเมือง สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการ นำไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อผลักดันจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในเครือข่าย UNESCO ซึ่งจะส่งใบสมัครใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าว

การจัดกิจกรรม “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” ถือเป็นการขยายความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็น Phayao Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ในเข้าสู่เครือข่าย UNESCO ต่อไปในอนาคต     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
25/10/2564 23:12:30น. 1719
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรในเมืองพะเยา

#“กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” #Phayao Learning City #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #๊UPITI
#sdg3 #sdg8 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน