คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q1)

12/11/2564 16:25:34น. 2176
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ Pharmacogenetics-based population pharmacokinetic analysis for dose optimization of ritonavir-boosted atazanavir in Thai adult HIV-infected patients

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ดร. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ผลงานวิจัยเรื่อง

Pharmacogenetics-based population pharmacokinetic analysis for dose optimization of ritonavir-boosted atazanavir in Thai adult HIV-infected patients"

ในวารสาร Expert Review Clinical Pharmacology

(อันดับใน SJR ranking: Q1)

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34727835/   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
12/11/2564 16:25:34น. 2176
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q1)

#งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน