ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา

17/11/2564 17:02:41น. 1238
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย บรรยายในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่พบเจอ ฝึกการสังเกต และเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
17/11/2564 17:02:41น. 1238
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน