UPITI จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร ครั้งที่2

22/11/2564 10:57:32น. 1389
UPITI

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโครงการ “ทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farm” บรรยายในหัวข้อเรื่องศึกษากฎระเบียบขั้นตอนการใช้โดรนเพื่อการเกษตรและกฎหมายข้อบังคับและศึกษาองค์ประกอบเครื่องจักรโดรน เรื่องหลักการบินโดรนและฝึกการสัมผัสนิ้วกับรีโมทคอนโทรลบังคับ ฝึกปฏิบัติการบินโดรนฝึกหัดในแบบแนวดิ่ง แนวราบ และบินตามแนวเส้น ฝึกการสร้างแผนที่และทดสอบการบิน Smart UAV โดยทีมวิทยากร ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ UP space สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
22/11/2564 10:57:32น. 1389
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UPITI จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร ครั้งที่2

#UniversityofPhayao #UPITI # มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน