คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน บ้านทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

24/11/2564 10:54:18น. 3708
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน บ้านทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน บ้านทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนทั้งในด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดการพัฒนากลุ่มไปสู่การบริหารจัดการอย่างครบวงจรเชื่อมโยงสู่ตลาดระดับต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเกษตรกรในชุมชนนี้ได้รวมตัวกันเพื่อทำการเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 จนปัจจุบัน มีการรวมตัวของเกษตรกรในชุมชนกว่า 600 ครัวเรือน และ มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน และ การแปรรูปผลผลิตเพื่อจำหน่ายตลาดในระดับชุมชนและช่องทางออนไลน์ ซึ่งผลผลิตสินค้าอินทรีย์ที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ คือ หมูดำเหมยซาน ปลานิล กบ และข้าวกล้องอินทรีย์ ซึ่งปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/11/2564 10:54:18น. 3708
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน บ้านทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #บริการวิชาการ #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน