UPITI มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เอ็นพลัส อะโกร จำกัด

9/12/2564 14:50:49น. 1722
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีกับ

 

บริษัท เอ็นพลัส อะโกร จำกัด

โดย นายศุภคม คล้ายโตนด นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมงาน

ผลงาน : หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยพืชสำหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพการหมักพืชอาหารสัตว์

 

ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และได้รับทุนสนับสนุนในโปรแกรม Prove of Concept (POC) งบประมาณสนับสนุนสูงสุดรายละ 1,500,000 บาท เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
9/12/2564 14:50:49น. 1722
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UPITI มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เอ็นพลัส อะโกร จำกัด

##UniversityofPhayao #UPITI #มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #SDG8 #SDG9 #SDG11 #TEDFund #กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน