UPITI มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Marony

9/12/2564 14:56:16น. 1811
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ

 

ทีม Marony

โดย นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมงาน

ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ : โคลด์บริวสปาร์คกลิ้งหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติจาก

สมุนไพรไทย

 

ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และได้รับทุนสนับสนุนในโปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) งบประมาณสนับสนุนสูงสุดรายละ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจ จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
9/12/2564 14:56:16น. 1811
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UPITI มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Marony

##UniversityofPhayao #UPITI #มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #SDG8 #SDG9 #SDG11 #TEDFund #กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน