บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutrality

23/12/2564 12:25:57น. 1682
Carbon Neutrality
          เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutrality” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Carbon Neutrality ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2


Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutrality

##ความท้าทายของห้องสมุด # #CarbonNeutrality ##ปลุกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ ##กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ ##สำนักงานสีเขียว ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##GreenLibrary ##GreenOffice ##SDG3 ##SDG4 ##SDG7 ##SDG13 ##SDG14 ##SDG15 ##SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg7 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน