คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องใน วันครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

11/1/2565 15:06:07น. 516
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องใน วันครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 7 มกราคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องใน
วันครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ในการนี้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า พร้อมรองคณบดี และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับ โดยอธิการบดีได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งกล่าวอวยพรเนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสถาปนา และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งขึ้นครบรอบ 1 ปี และมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีผลดำเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการแพทย์แผนตะวันออก รวมไปถึงการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนสู่สากลด้วยและในช่วงสุดท้ายอธิการบดีและคณะผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
11/1/2565 15:06:07น. 516
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน