การประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาคุณภาพองค์กร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

12/1/2565 10:04:41น. 98
EdPEx200 UP
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาคุณภาพองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม และผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์ และแนวทางการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพัฒนาคุณภาพองค์กรฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
12/1/2565 10:04:41น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาคุณภาพองค์กร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

# มหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG17 #กองแผนงาน #University of Phayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน