โรงเรียนสาธิตฯมพ. เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันสุดท้าย

17/1/2565 10:41:03น. 119
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งอาศัยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการผลิตนักเรียนให้มีความสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
     โดยขณะนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 17 มกราคม 2565  โดยได้กำหนดการรับสมัครระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 150 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 30 คน ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางและลดการเสี่ยงสัมผัสต่อเชื้อซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการแพร่ระบาด โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสมัครได้ที่ https://academic.satit.up.ac.th/admission/news หรือสแกนQR Codeดังแนบ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
17/1/2565 10:41:03น. 119
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิตฯมพ. เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันสุดท้าย

#รับสมัครนักเรียนใหม่ #รับสมัครนักเรียน #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #ศึกษาต่อ #รับสมัคร ม.4 #รับสมัคร ม.1 #รับสมัคร ป.1
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน