มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

20/1/2565 19:33:41น. 80
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง


มหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ในการต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง นำโดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง เกี่ยวกับการจัดการสถานที่ ที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ..๒๕๕๘ 

โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การออกแบบโครงสร้างอาคารและระบบภายใน และหัวข้อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การดำเนินงานการให้บริการอัตรากำลังและครุภัณฑ์ต่างๆ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

#แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง ##UniversityofPhayao #UPITI #มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #SDG8 #SDG9 #SDG11 #TEDFund #กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน