ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

27/1/2565 15:14:32น. 42
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญทองในการดำเนินโครงการ การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2564 มีบุคลากรที่ร่วมเป็นทีมวิจัยทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล, ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน, ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน และผศ.วรัญญา ไชยทารินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/1/2565 15:14:32น. 42
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน