คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

28/1/2565 0:29:19น. 2541
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ด้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
.
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
.
ผลงานวิจัยเรื่อง
“Coffee Consumption and Non-alcoholic Fatty Liver Disease: An Umbrella Review and a Systematic Review and Meta-analysis"
.
ในวารสาร Frontiers in pharmacology
(อันดับใน SJR ranking: Q1)
.
อ่านผลงานวิจัยได้ที่
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34966282/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
28/1/2565 0:29:19น. 2541
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #university of phayao
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน