คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Anti-cellulite (Anti-cellulite product efficacy evaluation)”

7/2/2565 15:34:31น. 1192
คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Anti-cellulite (Anti-cellulite product efficacy evaluation)”

คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Anti-cellulite (Anti-cellulite product efficacy evaluation)” มักใช้ตัวแปรที่สัมพันธ์กับลักษณะทางสรีรวิทยาของผิวที่มีปัญหาเซลลูไลท์ เช่น 1.ระดับความรุนแรงของเซลลูไลท์ ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นการประเมินจากลักษณะผิวหนัง หรือความรุนแรงของเซลล์ลูไลท์จากภาพรวม 2.ความหนาของผิวหนังชั้นหนังแท้ (Dermis) และลักษณะของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง การดันตัวของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ส่งผลทำให้ความหนาของชั้นหนังแท้ลดลง และบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นหนังและชั้นไขมันใต้ผิวหนังไม่สม่ำเสมอ 3.การไหลเวียนของเลือด แสดงในรูปอัตราการไหลเวียนของเลือดบริเวณผิวหนัง เนื่องจากบริเวณที่มีเซลลูไลท์จะมีอัตราของเลือดไม่สม่ำเสมอ 4.อุณหภูมิ/ความร้อนของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของอุณหภูมิในบริเวณที่มีเซลลูไลท์ขึ้น โดยปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถออกแบบ ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Anti-cellulite ได้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอาง (Quality and Safety Assessment of Cosmetics) หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          药学系举办以抗脂肪组织产品功效评价为主题的教学,使用脂肪问题的生理学相关变量,比如1.脂肪细胞严重程度,由于对肌肤特征或脂肪细胞严重度进行评估2.真皮层厚度和皮下脂肪层特征,皮下角质层会降低真皮层厚度以及造成皮肤层和脂肪层之间的不均匀3.血液循环,显示皮肤血液循环量,由于该区域的脂肪细胞的血液循环率不均匀4.皮肤脂肪层的温度/热量,由于血液循环不均匀,这导致在脂肪区的温度不均匀。此操作的目的是让学生设计抗脂肪团产品有效性检测和评估步骤,这也是新冠疫情防控措施下化妆品科学中化妆品质量安全评价学的一部分。 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสารสนเทศสื่อสารองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานสารสนเทศสื่อสารองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือ   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
7/2/2565 15:34:31น. 1192
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Anti-cellulite (Anti-cellulite product efficacy evaluation)”

#งานสารสนเทศสื่อสารองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือ #คณะเภสัชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #Pharmacy #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน