วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ โดยนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดนิทรรศการ “เที่ยวเมืองรอง ท่องทั่วไทย"

27/2/2565 13:52:42น. 181
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดนิทรรศการ “เที่ยวเมืองรอง ท่องทั่วไทย : Visit Secondary Cities ; Travel all over Thailand” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ได้ร่วมรับชมนิทรรศการดังกล่าว และได้ถ่ายภาพร่วมกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
27/2/2565 13:52:42น. 181
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน