คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนบุคลากร ร่วมประชุมสัมนาฯโดย อว. และร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

3/3/2565 11:55:32น. 211
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
......................................................................
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา
• กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์)
• กล่าวเปิดการประชุม โดย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
09.30 – 12.00 น. การเสวนาในหัวข้อ การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
โดย 1. รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)
2. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์)
3. อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (ศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล)
4. อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (นายขจร จิตสุขุมมงคล)
5. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ (นายสุทน เฉื่อยพุก)
12.00 – 12.30 น. ซักถาม/ตอบคำถาม
-----------------------------
หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทาง QR Code หรือเว็บไซด์ https://bit.ly/3Ku09Hy
3. เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom URL: https://bit.ly/3FXZJpm Passcode: 022783 และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผ่าน URL: https://youtu.be/5lwUqPs9LDg
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
3/3/2565 11:55:32น. 211
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนบุคลากร ร่วมประชุมสัมนาฯโดย อว. และร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

#รณรงค์ต่อต้านการทุจริต #ITA #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน