คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวว่าที่บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564"

25/3/2565 14:15:00น. 1607
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจฉิมนิเทศ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.  ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวว่าที่บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564" แก่นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 57 คน และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่สละเวลามาเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.สรายศ ร่างเริงใจ ประธานหลักสูตร เป็นผู้กล่าวรายงานแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์

          2. เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบแนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการศึกษาต่อและหลักการในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

          3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ (ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ และตรงต่อเวลา) แก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

          4. เพื่อสร้างสายใยรักในสถาบันระหว่างนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นิสิตรุ่นน้อง คณาจารย์ และศิษย์เก่า

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวให้โอวาทเพื่อมอบเป็นข้อคิดเพื่อเตือนใจในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ ตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมพิธีฯ ณ  ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการจัดงานในรูปแบบนวัฒวิถีและจำกัดจำนวนนิสิตในการเข้าร่วมพิธี และมีการตรวจวัดอุณภูมิ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน และสวมหน้ากากตลอดงานตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวชลธิชา อยู่บัว   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
25/3/2565 14:15:00น. 1607
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวว่าที่บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564"

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #ปัจฉิมนิเทศ #เทคนิคการแพทย์ #MT
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน