“UPITI" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมนำเสนอบทความ ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค RSP P2P 2021

25/3/2565 16:22:12น. 1152
UPITI

     กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ โดยนางสาวถิรคุณ ดอนแก้ว เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา นำเสนอบทความในหัวข้อ แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานจริงที่ผ่านมาของแต่ละมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานเพื่อนำกลับไปพัฒนาการประสานงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
25/3/2565 16:22:12น. 1152
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมนำเสนอบทความ ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค RSP P2P 2021

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน