“UPITI” คลินิกเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชน

4/4/2565 14:07:33น. 870
UPITI

     เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานบริการวิชาการเพื่อสังคม เข้าร่วมงานเสวนา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างอาชีพในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ลดรายจ่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์นำเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมการเพิ่มผลิต รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน และเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยให้แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก นำโดยนายพิเชษฐ์ ใหญ่แก่นทราย ประธานหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร (สุกรพันธุ์) และ นายเจริญ คำอินทร์  ประธานหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร (สุกรขุน) พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.รณกร สร้อยนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
4/4/2565 14:07:33น. 870
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” คลินิกเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชน

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน